Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΓΛΩΣΣΑ : Ένα νέο Ψηφιακό Περιβάλλον για την Νέα Ελληνική εμπλουτίζει την «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

H ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΓΛΩΣΣΑ (http://politropi.greek-language.gr), ένα έργο βάσης για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έρχεται να ενταχθεί στην «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».
Πρόκειται για έργο ψηφιακό, που προσφέρει άφθονο πολυτροπικό υλικό για να στηρίξει το μάθημα της Νέας Ελληνικής καταρχήν στο Λύκειο: σχεδιάστηκε ως διεύρυνση και εμπλουτισμός του γνωστού και καθιερωμένου εγχειριδίου «Έκθεση –Έκφραση», και, χάρη στους υπερσυνδέσμους του, εναρμονίζεται με τις «Ψηφίδες» και συνδυάζεται και συμπράττει με όλα τα άλλα εργαλεία και περιεχόμενα της «Πύλης».
Η κατά βάση απλή θεματική του διάρθρωση επιτρέπει στον εξοικειωμένο με το εγχειρίδιο καθηγητή να συνθέτει το μάθημά του με εύκολους χειρισμούς, αξιοποιώντας τα κάθε λογής νέα πολυμεσικά υλικά, προσαρμόζοντάς τα στις κατά κανόνα διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητικών ακροατηρίων --για ένα μάθημα παραδοσιακό και σύγχρονο συνάμα, αποτελεσματικό και ελκυστικό. Από τη φύση του, όμως, το νέο περιβάλλον ενδιαφέρει και όλες τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πηγή και συνέχεια Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ «Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων» στην Κέρκυρα

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - Διόφαντος και το Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνουν ημερίδα σχετικά με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική πράξη.
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Eλληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού (openarchives.gr)

        Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ. Ο χρήστης μπορεί, από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε περισσότερες από 60 ψηφιακές συλλογές που περιλαμβάνουν επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, χάρτες, κ.ά.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

6η Επιμορφωτική περίοδος (Νοέμ. 2014) Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ


Από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2014, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 6η επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2014 - Μάιος 2015) και
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο ΤΠΕ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (6η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:
  • 26 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2014 στις 14.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης)
  • 04 έως 07 Δεκεμβρίου 2014 (Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο). Από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (αποστολή με fax στο 210 3222135), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης. Σχέδιο της βεβαίωσης διατίθεται ΕΔΩ.
Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.
Συνεπώς, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την περίοδο που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την περίοδο αυτή, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη ΕΔΩ), κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Η πείνα στην Κέρκυρα της κατοχήςΤο 2ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00.
Η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στην ιταλογερμανική κατοχή στην Κέρκυρα και ειδικότερα στο πρόβλημα της πείνας του πληθυσμού της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα προβληθεί ταινία με μαρτυρίες συμπολιτών μας από την κατοχική περίοδο. Την ταινία επιμελήθηκε ο φιλόλογος Νίκ. Καρύδης με την κινηματογραφική ομάδα του σχολείου μας.

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

" Φιλιά εις τα παιδιά " του Βασ. Λουλέ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου " Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τέχνολογίες " και η Ισραηλητική Κοινότητα Κέρκυρας έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας του Βασίλη Λουλέ
" Φιλιά εις τα παιδιά ".
Στο Αμφιθέατρο " Νίκο Σβαρώνος" του τμήματος Ιστορίας την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ.
Θα ακολουθήσει συζήτηση μεαφορμή την ταινία στην οποία θα συμμετέχουν:
  •  O Σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές
  •  Οι Ιστορικοί Γ. Κόκκινος και Χ. Κουργιαντάκη
  • Συντονίζει ο Κ. Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικών


Εδώ και η πρόσκληση.

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Σχολικός εκφοβισμός: Video
Το κείμενο στο τέλος μεταφράζεται (στο περίπου): "Μια μέρα στη δουλειά δεν μοιάζει με αυτό, τι γίνεται με μια μέρα στο σχολείο;"

Πηγή: Αντικλείδι 

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά - Τὸ βιολίνον τὸ τῆς Τιτάνικ πλειστηριάζουσιν (Από το AKROPOLIS WORLD NEWS. Τὰ νέα ἑλληνιστὶ γεγραμμένα)
Ἀνώνυμος ὠνητὴς ἑκατομμύρια εὔρων ἀποτίνει


Πάντες ἴσμεν περὶ τῆς Τιτάνικ καὶ ὅ τι ἐγένετο· ἡ μὲν ναῦς παγοβούνῳ πατάξασα κατέδυ τῷ ἔτει 1912 καὶ ἐν τῷ δυστυχήματι 1,517 δὲ ἄνθρωποι ἐν τῇ ψυχρᾷ θαλάττῃ ἀπέθανον. καὶ δὴ καὶ πάντες, τὸ κινηματογραφικὸν ἔργον ἰδόντες, ἴσμεν ὅτι ἡ ὀρχήστρα ἔψαλλεν ἕως ἡ ναῦς κατέδυ (ἡ γὰρ ναῦς οὐ μέντοι αὐτίκα ἀλλὰ βραδέως κατέδυεν), ἵνα οἱ ἐπιβάται ἡσυχάζοιεν σῴζεσθαι πειρώμενοι. ὁ Οὐάλλας Ἅρτλει ἄρχων μὲν τῆς ὀρχήστρας ἦν, βιολίνῳ δὲ ἔψαλλεν (λέγεται ὅτι ἡ τελευταία ᾠδὴ ἣν ἡ ἔνδοξος ὀρχήστρα ἔψηλεν ”Ἐγγυτέρω Σοῦ, ὦ Θεὸς” ἦν).
ὁ Ο. Α. ἐν τῇ ναυαγίᾳ ἀπέθανεν, ἀλλὰ τῇ δεκάτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὸ δυστύχημα ναῦς τις τὰ τῆς ναυαγίας λείψανα καὶ τὰ νεκρὰ συλλεγοῦσα τὸν τοῦ Ο. Α. νεκρὸν ηὗρε καὶ τὸ βιολίνον ἐν θήκῃ τινὶ κεκλεισμένον τῷ Ο. Α. συνδεθείσῃ· χθὲς δὲ ἐν τῷ Λονδίνῳ τὸ μὲν βιολίνον ἐπλειστηρίασαν, ἀνώνυμος δέ τις ᾠνητὴς ἑκατομμύρια εὕρων ἀπέτεισεν.

Μελετήστε κι άλλες σύγχρονες ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά
Πηγή:  AKROPOLIS WORLD NEWS. Τὰ νέα ἑλληνιστὶ γεγραμμένα

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails