Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Μάθημα ιστορίας... στις γειτονιές της πόλης

Πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα την πρωτοβουλία του (παλιότερου όπως πληροφορήθηκα) Δήμαρχου της Κομοτηνής. Η φετινή μας τουρνέ περιλάμβανε Θράκη και Σαμοθράκη.
Στην Κομοτηνή, λοιπόν, στις ταμπέλες των οδών κάτω από το όνομα υπάρχουν σύντομες ιστορικές πληροφορίες γι' αυτό. Αφού κρίθηκε ένα πρόσωπο, μια ιδέα, ένα ιστορικό γεγονός κλπ άξιο να παραμείνει στην καθημερινότητά μας ονοματοδοτώντας μιαν οδό, καλό είναι να γνωρίζουμε δυο στοιχεία γι' αυτό.

Επειδή η πόλη είναι και πρέπει να παραμένει ζωντανό στοιχείο της ζωής, επομένως και της εκπαίδευσης, θα μπορούσαμε λ.χ. στα πλαίσια μιας εργασίας να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να ταξινομήσουν θεματολογικά κάποιες οδούς με βάση διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια: π.χ. Έλληνες πολιτικοί που έπαιξαν ρόλο στους Βαλκανικούς πολέμους, μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδας, ήρωες κινημάτων-επαναστάσεων, καλλιτέχνες, μουσικοί, γλύπτες, ποιητές της τάδε περιόδου, προσωπικότητες που διακρίθηκαν στον πνευματικό στίβο στο Μεσοπόλεμο κ.ά.
Κάθε τόπος έχει και τις δικές του βέβαια προσωπικότητες, γεγονότα κλπ. Εδώ στην Κέρκυρα, λίγοι μάλλον γνωρίζουμε λίγα για το έργο, το ρόλο, την "πολιτεία" των προσωπικοτήτων που κοσμούν με το όνομά τους τις οδούς της πόλης μας. Παίζοντας το παιχνίδι της πόλης με ΤΠΕ τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν και να ταξινομούν βάσει κριτηρίων ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, να αποκτούν συνείδηση της χρονικής σειράς των ιστορικών γεγονότων, αποκτούν ερευνητικό πνεύμα, ενώ δίνεται και το έναυσμα να διερευνήσουν σε βάθος πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα που τους γοητεύουν, που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πατρίδας τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ακόμα και στην καθημερινότητά τους.
Φανταστείτε (απευθύνομαι στους Κερκυραίους) μια τέτοια εργασία-παιχνίδι στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στο Καμπιέλο (εκεί, θα κερδίζει πόντους η ομάδα που καταφέρνει να προσανατολιστεί και να τελειώσει πιο γρήγορα).
Ας "ανάψουν" οι χάρτες οι ηλεκτρονικοί χάρτες. (με Internet Explorer).
Οι φωτό είναι από την πόλη της Κομοτηνής. Πόσο άραγε θα κόστιζε μια ανάλογη πρωτοβουλία κι εδώ;

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

Ποιοι θα διδάξουν με το laptop στην Α΄Γυμνασίου


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ
Δύο τουλάχιστον μαθήματα θα διδάσκονται ,από το επόμενο σχολικό έτος, και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, προβλέπει απόφαση του υπ. Παιδείας Αρη Σπηλιωτόπουλου, η οποία τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Ειδικότερα η απόφαση, την οποία κατ αποκλειστικότητα παρουσιάζει το esos.gr, ορίζει τα εξής:.

1. Κατά την πρώτη πειραματική εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, που θα λειτουργήσει αρχικά στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, θα διδάσκονται και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος από τα παρακάτω τέσσερα (4) που ορίστηκαν, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην εκπαιδευτική κοινότητα, και τα οποία θεωρούνται ως εκπαιδευτικά προσφορότερα:

i. Γεωγραφία

ii. Ιστορία

iii. Βιολογία / Φυσικές Επιστήμες

iv. Μαθηματικά


Tα τμήματα

2. Τα τμήματα της διδακτέας ύλης, η διδασκαλία των οποίων θα γίνεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, θα επιλέγονται από τους διδάσκοντες με κριτήριο την καταλληλότητα του συγκεκριμένου διδακτικού μέσου για την επίτευξη καλύτερου εκπαιδευτικού αποτελέσματος και σε ποσοστό μέχρι 30% του συνόλου της διδακτέας ύλης. Στα επόμενα σχολικά έτη ο αριθμός των μαθημάτων και του ποσοστού της διδακτέας ύλης είναι δυνατόν να αυξηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μετά την αξιολόγηση του πρώτου έτους εφαρμογής της εν λόγω δράσης.


Φορητό υπολογιστή σε κάθε μαθητή

3. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα χορηγεί, κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2009−2010, ικανό αριθμό φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Γυμνάσια όλης της χώρας πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, έτσι ώστε κάθε μαθητής της Α΄ τάξης του Δημόσιου Γυμνασίου να εξοπλίζεται με ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο θα χρησιμοποιεί και τα επόμενα δυο χρόνια στη σχολική αίθουσα και του οποίου την κατοχή θα διατηρεί και μετά την αποφοίτησή του.

Παράλληλα, θα διατίθεται και αριθμός φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν στην Α΄ Γυμνασίου.


Το διδακτικό υλικό

4. Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται, θα είναι το ψηφιακό υλικό που έχει στη διάθεσή του το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (εκπαιδευτικό λογισμικό, εφαρμογές λογισμικού, σενάρια, κ.λπ.) και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται και θα εμπλουτίζεται όπου χρειάζεται.


Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν

5.. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν τα μαθήματα με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης προς τα ανωτέρω μαθήματα ειδικότητας, που κατέχουν επιπλέον την πιστοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.

Ελλείψει των ανωτέρω εκπαιδευτικών, μπορούν να διδάσκουν τα μαθήματα και εκπαιδευτικοί που κατέχουν γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου μόνο του π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) και την παρ. 4 του άρθρου μόνο του π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄). Το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα συμμετάσχει στη δράση θα προτείνεται, κατόπιν

εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και θα εγκρίνεται από το Σύλλογο διδασκόντων και την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6.. Η χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου θα ενταχθεί στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» (Ε.Σ.Π.Α.)], στο πλαίσιο σχεδιασμού του αναπτυξιακού προγράμματος περιόδου 2007−2013 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δομών εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: ESOS

Εντάξει, να γκρινιάξουμε πάλι λίγο. Πόσοι είναι εκείνοι που επιμορφώσαμε στο Β΄επίπεδο; Είναι πολύ λίγοι και βέβαια δε διδάσκουν όλοι στο Γυμνάσιο. Και εκείνοι που απλά είναι πιστοποιημένοι μόνο στο Α΄Επίπεδο έτσι, χωρίς να είναι για τίποτε υποψιασμένοι θα μπουν στην τάξη; Δε νομίζω πως αρκεί να αναρτηθούν κάπου κάποια links (άντε και κάποια ενδεικτικά σενάρια διδασκαλίας). Σίγουρα θα μείνουν τάξεις χωρίς να έχουν διαθέσιμους για τέτοιες καινοτομίες καθηγητές και ιδίως στις πόλεις όπου τα ...χρόνια... δε σηκώνουν πολλές... αλλαγές.Οφέλη - γενικώς - θα προκύψουν, όχι όμως σύμμετρα του μεγέθους της πρωτοβουλίας.

Για να δούμε όμως από τη νέα σχολική χρονιά ετοιμάζονται καινούρια προγράμματα επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου. Διαβάστε μια εισαγωγική ενημέρωση από την καινούρια ιστοσελίδα του προγράμματος.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails