Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Υλοποίηση της Α΄φάσης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ»

Από το ΥΠΕΠΘ ανακοινώθηκε ο εφοδιασμός του φορητού υπολογιστή των μαθητών της Α' Γυμνασίου και των καθηγητών τους.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την υλοποίηση της α’ φάσης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ» (που θα ενταχθεί και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση) από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ως Δικαιούχο, σύμφωνα και με το άρθρο 32 του Ν.3614/2007. Η α’ φάση της πράξης αφορά στον εφοδιασμό με προσωπικούς φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, του συνόλου των μαθητών της Α’ τάξης Γυμνασίου του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010 και των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν με τη χρήση Η/Υ, ως πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη, τόσο εντός του σχολείου, ως εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στο σπίτι, ως συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες.

Η α’ φάση αποτελεί μέρος ενός συνόλου ενεργειών που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η α’ φάση του έργου «Ψηφιακή Τάξη» θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. σύμφωνα με σχετικό Οδηγό Υλοποίησης που θα εγκριθεί με ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ: ESOS

Δηλαδή του χρόνου τι θα γίνει; Θα επαναληφθεί η πράξη; Και οι υπόλοιποι καθηγητές; Δε χρειάζεται να προμηθευτούν κι αυτοί το laptop; Προβλέπω διαγκωνισμούς για το ποιος θα πάρει Α΄Γυμνασίου (ή μήπως το αντίθετο); Νομίζω πάντως πως τους πρώτους μήνες θα καταγραφούν πολλά περιστατικά που θα μας τροφοδοτούν τα διαλείμματα για πολλές επόμενες σχολικές χρονιές...


Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το σχεδιασμό και την εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Βιβλίου στην Εκπαίδευση


Επιλέγω από το σχετικό κείμενο του Π.Ι.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου:


Πολλά από τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών βιβλίων έχουν άμεση σχέση με τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ή τη μεταφόρτωσή τους και αφορούν σε λειτουργίες που δεν διαθέτει το έντυπο βιβλίο, όπως:

 • η δυνατότητα άμεσης διάθεσης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού βιβλίου,
 • οι αυξημένες δυνατότητες του υλικού (αναζήτηση ευρείας κλίμακας στο ηλεκτρονικό κείμενο, διαδραστικό λεξικό, δυνατότητες εμφάνισης πολυμέσων κ.λπ.),
 • η δυνατότητα επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού,
 • οι εκπαιδευτικές εφαρμογές,
 • η εύκολη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης,
 • το φιλικό περιβάλλον διεπαφής (interface),
 • η δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου της εγγραμματοσύνης -αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα- στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και
 • η βελτίωση του επιπέδου εγγραμματοσύνης σε εθνικό επίπεδο με γνώμονα τα εκπαιδευτικά πρότυπα.
Συγκεκριμένα, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού βιβλίου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 • Δυνατότητα επικαιροποίησης του περιεχομένου.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων μέσα στο περιβάλλον λειτουργίας του περιεχομένου.
 • Δυνατότητα συνεργατικής μάθησης μεταξύ των μαθητών.
 • Παράθεση των διδακτικών στόχων στην αρχή του μαθήματος.
 • Πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών (κείμενα, ήχους, εικόνεςκ.λπ.) μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων εργασιών (project).
 • Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών πηγών.
 • Αρχεία ήχου με σημαντικές παρατηρήσεις για το μάθημα ή επιπλέον ηχητικό υλικό.
 • Ενσωμάτωση ολιγόλεπτων βίντεο, κινούμενων εικόνων (animation) καθώς και πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia clips).
 • Ενσωμάτωση ποικίλων δραστηριοτήτων με τη μορφή μαθησιακών αντικειμένων και δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων δραστηριοτήτων από τον δάσκαλο ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο του μαθητή (εξατομικευμένη διδασκαλία).
 • Δυνατότητα χρήσης μηχανής αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά σε κείμενα, στοιχείο που διευκολύνει την πραγματοποίηση σύνθετων εργασιών.
 • Εμφάνιση/απόκρυψη μέρους της πληροφορίας προκειμένου να εστιαστεί η προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία.
 • Δυνατότητα υπερφώτισης (highlighter) και υπογράμμισης (underliner).
 • Δυνατότητα καταγραφής σημειώσεων πάνω στην οθόνη καθώς και δυνατότητα αναίρεσής τους.
 • Ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον διεπαφής, το οποίο βασίζεται στην πρόσφατη ερευνητική εμπειρία.
 • Δυνατότητα εμφάνισης βοήθειας για κάθε κουμπί της επιφάνειας διεπαφής.
 • Δυνατότητα εκφώνησης των κειμένων.
 • Δυνατότητα μεγέθυνσης χαρακτήρων και εικόνων, απομόνωσης μέρους ενός κειμένου και αποστολής του σε κειμενογράφο για περαιτέρω επεξεργασία ή σχολιασμό.
 • Μεταφορά σημειώσεων από υπολογιστή σε υπολογιστή αλλά και από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο.
 • Εισαγωγή κειμένου text με συμβατικό τρόπο (πληκτρολόγιο) ή με τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου.
 • Δυνατότητες εκτύπωσης.
 • Διαλειτουργικότητα (λειτουργία σε διάφορα λειτουργικά συστήματα).
 • Δυνατότητα λειτουργίας και σε συμβατικούς υπολογιστές.

Στα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου συγκαταλέγονται προβλήματα ως προς:

 • τις ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές που καθιστούν έναν Η/Υ μη λειτουργικό μέσα σε μια πενταετία.
 • την αντοχή της συσκευής στον χρόνο (και στην κακή μεταχείριση)
 • την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα ηλεκτρονικά απόβλητα που προκύπτουν μετά από μια πενταετία χρήσης.
 • το κόστος αγοράς και συντήρησης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης των συσκευών και τις ανάγκες σε ειδικευμένο προσωπικό.
 • την εξάρτηση των Η/Υ από την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση που ο ενσωματωμένος συσσωρευτής ρεύματος του φορητού Η/Υ εξασθενίσει.
 • την τεχνοφοβία, η οποία μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην ενσωμάτωση του μοντέλου στη σχολική τάξη.

Δ. Προτάσεις
Το «ηλεκτρονικό βιβλίο» αποτελεί στην ουσία ένα εμπλουτισμένο με πολυμέσα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης το οποίο χρησιμοποιείται υποστηρικτικά και παράλληλα με το παραδοσιακό έντυπο βιβλίο. Διαθέτει πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών και χρησιμοποιεί Η/Υ με ή χωρίς δυνατότητες αφής, κατά προτίμηση φορητούς, οι οποίοι είναι σε θέση να υποστηρίξουν πολλές μορφές διδασκαλίας σε συνδυασμό με το κατάλληλο
περιβάλλον διεπαφής και το κατάλληλο περιεχόμενο (content). Ο εμπλουτισμός του «ηλεκτρονικού βιβλίου» με λογισμικά προσομοιώσεων, μοντελοποίησης, εννοιολογικής χαρτογράφησης και με πακέτα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών επιτρέπει την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και από τους ίδιους τους μαθητές.

Με αυτό το σκεπτικό, το «ηλεκτρονικό βιβλίο» αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας τόσο στην σχολική τάξη όσο και στο σπίτι, καθώς μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη αξία στο παραδοσιακό βιβλίο ενσωματώνοντας διαδραστικά πολυμέσα. Το «ηλεκτρονικό βιβλίο» περιέχει μια σειρά μαθησιακών αντικειμένων (learning objects), τα οποία διακρίνονται για τη σταθερή δομή τους, το κοινό περιβάλλον λειτουργίας (user interface) και τη δυνατότητα αξιοποίησης του υπερκειμένου (hypertext). Παρέχει επίσης δυνατότητες ήχου, εικόνας, video και διαδραστικών εργαλείων. Έρευνες έχουν αναδείξει το γεγονός ότι η προσθήκη δυναμικών διαδραστικών οπτικών αναπαραστάσεων (visuals) στο ηλεκτρονικό βιβλίο ενισχύει τη μάθηση, την οπτικοποίηση και την κατανόηση των κειμένων, ενώ η παράλληλη χρήση του «ηλεκτρονικού βιβλίου» με το παραδοσιακό αποτρέπει από τη στείρα απομνημόνευση.

Προτείνεται η εισαγωγή του «ηλεκτρονικού βιβλίου» στη σχολική πραγματικότητα να συνδυαστεί με την υιοθέτηση ενός ειδικά διαμορφωμένου Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS: Learning Μanagement System), μέσω του οποίου θα επιτυγχάνονται:
 • η αναβάθμιση/επικαιροποίηση του υλικού τόσο από το σχολείο όσο και από το σπίτι.
 • η ενθάρρυνση της αξιοποίησης του διαδικτύου ως μέσου έρευνας με στόχο την πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές μάθησης και την ανάπτυξη της αυτόνομης κατάκτησης της γνώσης από ελεγχόμενους και ασφαλείς ιστοχώρους για τους μαθητές.
 • η δημιουργία e-portfolio με αποθήκευση εργασιών και πινάκων αξιολόγησης τόσο τοπικά όσο και διαδικτυακά.
 • η αποστολή εργασιών και η δυνατότητα ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτικό.
 • η παρουσίαση του υλικού σε διαδραστικό πίνακα.
 • η δημιουργία αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων πάνω στην πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης ανά κατηγορίες, ανάλογα με το μάθημα.
 • η δυνατότητα εισόδου των γονέων στην πλατφόρμα προκειμένου να παρακολουθούν τη μαθησιακή πορεία του μαθητή αλλά και να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό.
 • η συμμετοχή των μαθητών σε σχολική πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων (chat, forum κ.λπ.) και σε δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο διδασκαλίας.
 • οι συνεργασίες μεταξύ σχολείων.
 • η δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας ως χώρου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
 • Προτείνεται η προμήθεια της πλατφόρμας μάθησης από τον χώρο του ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος.

Βραχυπρόθεσμα προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε ορισμένες σχολικές μονάδες και η δημιουργία ψηφιακού υποστηρικτικού υλικού σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα παραδοσιακά βιβλία. Με τον τρόπο αυτόν, η εκπαιδευτική κοινότητα θα μπορέσει, με την ποιοτική έρευνα και την αξιολόγηση, να οδηγηθεί στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τον τρόπο, τη φιλοσοφία και την έκταση στην οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο της δεδομένης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Τα συνολικά αποτελέσματα της ερευνητικής δράσης θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας, ώστε μακροπρόθεσμα να είναι δυνατή η αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών στη βάση της φιλοσοφίας του «ηλεκτρονικού βιβλίου» ως εμπλουτισμένου ψηφιακού υποστηρικτικού υλικού για κάθε μάθημα.

Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση του φορητού υπολογιστή ως «φορέα» (carrier) του «ηλεκτρονικού βιβλίου» δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή εκείνου του τρόπου μάθησης που επικεντρώνεται στον μαθητή, ενώ η κατάλληλη οργάνωση του διδακτικού υλικού και η δυνατότητα διάδρασης των μαθητών με το υλικό, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, ευνοεί τόσο την εξατομικευμένη όσο την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Ακόμα, μέσω των διαδραστικών περιεχομένων μάθησης ενισχύεται και προωθείται η δυνατότητα οικοδόμησης των γνώσεων, ενώ παράλληλα ευνοούνται οι διαδικασίες υποστήριξης και ανάπτυξης εναλλακτικών τρόπων αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, προάγεται η κριτική και δημιουργική σκέψη και ενισχύονται οι κοινωνικοπολιτισμικές δεξιότητες που θα καταστήσουν τους μαθητές ενεργούς πολίτες στην κοινωνία της διά βίου μάθησης.

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Επίσκεψη στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Βρέθηκα για λίγες μέρες στην Αθήνα και –όπως ήταν φυσικό- επισκέφτηκα το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Είχα υπόψη μου τα διάφορα σχόλια (άλλα διθυραμβικά άλλα μικρόψυχα). Προσπάθησα να τα ξεχάσω και ξεκινήσαμε. Καταρχήν εντυπωσιάζει ο όγκος. Δε συμμερίζομαι εκείνους που ενίστανται επειδή ο όγκος δε συνάδει με το γύρω οικοδομικό χαρακτήρα. Όχι ότι ταιριάζει κιόλας αλλά η πρωτογενής αιτία δημιουργίας του Νέου Μουσείου ήταν η επάρκεια χώρου. Η έλλειψη χώρου στο παλιό μουσείο ήταν αισθητή.

Όπως και να έχει το πράγμα, πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πολύ σημαντικό έργο που πλέον καταργεί τα όποια προσχήματα των Βρετανών για τη μη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Από το καλά σημεία του Μουσείου ήταν βέβαια η αίθουσα του Παρθενώνα. Ο τρόπος έκθεσης των γλυπτών επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί το συνδυασμό ζωφόρου (ιωνικός ρυθμός) και τριγλύφων-μετοπών (δωρικός ρυθμός). Πάντως θα ξεκινούσα μια ιστορική ξενάγηση με τα θραύσματα από την παλιά Ακρόπολη με εμφανή τα σημάδια πυρκαγιάς από την Περσική επέλαση (480π.Χ.)

Στο Νέο Μουσείο νιώθεις άνετα, η ευρυχωρία εξυπηρετεί καταρχήν το ίδιο το μέγεθος των εκθεμάτων, όμως η αίσθησή μου ήταν πως η ταξιθέτηση των γλυπτών στην αίθουσα των αρχαϊκών ήταν λίγο … αμήχανη, ενώ δεν μπορώ να πω πως δε θα ήταν καλοδεχούμενες περισσότερες ενημερωτικές πινακίδες. Πάντως όλ’ αυτά δεν εμποδίζουν την πνευματική και αισθητική επαφή του επισκέπτη με τα εκθέματα. Επίσης και τα χρώματα του μουσείου χρειάζονταν, νομίζω, περισσότερο τόνο (πολύ γκρι βρε παιδί μου).

Ελπίζω και αναμένουμε πολλές, ποικίλες και έξυπνες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, εφαρμογές, ώστε μια επίσκεψη στο Μουσείο να θεωρείται απαραίτητος προορισμός. Στις σύντομες εκπαιδευτικές εκδρομές που οργανώνονται στη Βουλή σπάνια (λέω να είμαι επιεικής) περιλαμβάνεται επίσκεψη στην Ακρόπολη ή κάποιο άλλο μουσείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί σ’αυτή την εκδρομή επιλέγουν επίσκεψη στο ΙΜΕ. Τι άραγε να σημαίνει αυτό;

Επαινετή και η προσπάθεια της Αegean για δωρεάν μεταφορά μαθητών μακρινών περιοχών για μια επίσκεψη στο Μουσείο.

Αναμφισβήτητα το Νέο Μουσείο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τον πολιτισμό μας. Οπωσδήποτε να πάτε.

Δείτε και μια ιστοσελίδα για τη ζωφόρο του Παρθενώνα με εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Βεβαιώσεις πιστοποίησης στην Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου

Το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην έκδοση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Β' Επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σχετικές δοκιμασίες πιστοποίησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ. Η παραλαβή των βεβαιώσεων θα γίνεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η θέση υπηρεσίας σας.

Προκειμένου να αποσταλεί στη σωστή Διεύθυνση Εκπαίδευσης η Βεβαίωση Πιστοποίησής σας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και εάν χρειάζεται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, που είναι καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου.

Συγκεκριμένα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2009:

να επισκεφθούν το Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo.cti.gr/esepB να ελέγξουν, να συμπληρώσουν (εάν λείπουν) και να επικαιροποιήσουν (εάν έχουν αλλάξει), προσωπικά τους στοιχεία πχ διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κ.α. ή στοιχεία σχετικά με την εργασία τους πχ οργανική θέση, θέση υπηρεσίας (στην παραπάνω διεύθυνση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει: «Διαχείριση στοιχείων χρήστη» => «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων» και «Τροποποίηση στοιχείων εργασίας / ειδικότητας» και πρέπει να πατήσει το κουμπί «Ολοκλήρωση Ελέγχου», προκειμένου να καταγραφεί στο σύστημα η ολοκλήρωση του ελέγχου και να σταλεί κατάλληλα η Βεβαίωση Πιστοποίησής σας)

Για την είσοδό των εκπαιδευτικών στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία, πρέπει χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που ήδη έχουν στη διάθεσή τους από τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση β' επιπέδου. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών, είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος η λειτουργία «Ανάκτηση Κωδικών». Για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος σχετικά με την παραπάνω διαδικασία, λειτουργεί το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής ερωτήματος που είναι διαθέσιμο στον κόμβο του έργου (http://b-epipedo.cti.gr επιλέξτε: «Help Desk»). Σχετικά με τη παραλαβή των Βεβαιώσεων, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση τον Κόμβο Πληροφόρησης της Πράξης: http://b-epipedo.cti.gr μόλις οι βεβαιώσεις είναι διαθέσιμες.

Δείτε από εδώ τη σχετική ανακοίνωση.


Αξιοσημείωτο είναι ότι στο MIS υπάρχει σχετική ερώτηση: Διδάσκετε στην Α΄Γυμνασίου; Συμπληρώνοντας ΝΑΙ ίσως σημαίνει ότι οι επιμορφωθέντες θα μπορέσουν να αποκτήσουν και το περίφημο laptop για διδασκαλία στην Α΄Γυμνασίου; Κάτι είναι κι αυτό.


Από εδώ δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του laptop.


Στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Ψηφιακή Τάξη αναφέρονται και τα εξής:


"Η πρώτη ενότητα (την οποία καλείται να υλοποιήσει η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» αφορά στην παροχή προσωπικών φορητών Η/Υ στο σύνολο των μαθητών της Α’ Γυμνασίου της χώρας αλλά και στους καθηγητές που θα υλοποιήσουν τη σχετική διδασκαλία, καθώς και στην ενσωμάτωση του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού υλικού που έχουν αναπτυχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εκπαίδευσης των μαθητών. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η εξοικείωση των μαθητών και των καθηγητών με τη χρήση των Η/Υ κατά τη διδασκαλία, καθώς και η έναρξη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας σηματοδοτεί την επίτευξη της ωριμότητας των μαθητών και των καθηγητών που απαιτείται για την υλοποίηση των επιπλέον ενεργειών που συνιστούν τη δεύτερη ενότητα (την οποία καλείται να υλοποιήσει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥπΕΠΘ) της Δράσης, η οποία και περιλαμβάνει:

• προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών για τις σχολικές μονάδες,
• προμήθεια ειδικών ερμαρίων για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ των μαθητών,
• προμήθεια διαδραστικών πινάκων (interactive board) για τη Β’ Γυμνασίου
• ανάπτυξη και προσαρμογή επιπλέον ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού."


Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Νέος γύρος επιμορφώσεων. Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε την 1 Ιουλίου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» της κατηγορίας πράξεων «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT», συνολικού προϋπολογισμού 47.734.500 ευρώ.
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην επιμόρφωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική διαδικασία και στην επιπλέον ενίσχυση του σώματος των επιμορφωτών με εκπαιδεύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πράξης.
Επιπλέον και αναλυτικότερα στοιχεία από το esos.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails