Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Νέος γύρος επιμορφώσεων. Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε την 1 Ιουλίου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» της κατηγορίας πράξεων «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT», συνολικού προϋπολογισμού 47.734.500 ευρώ.
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην επιμόρφωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική διαδικασία και στην επιπλέον ενίσχυση του σώματος των επιμορφωτών με εκπαιδεύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πράξης.
Επιπλέον και αναλυτικότερα στοιχεία από το esos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails