Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Βεβαιώσεις πιστοποίησης στην Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου

Το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην έκδοση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Β' Επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σχετικές δοκιμασίες πιστοποίησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ. Η παραλαβή των βεβαιώσεων θα γίνεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η θέση υπηρεσίας σας.

Προκειμένου να αποσταλεί στη σωστή Διεύθυνση Εκπαίδευσης η Βεβαίωση Πιστοποίησής σας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και εάν χρειάζεται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, που είναι καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου.

Συγκεκριμένα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2009:

να επισκεφθούν το Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo.cti.gr/esepB να ελέγξουν, να συμπληρώσουν (εάν λείπουν) και να επικαιροποιήσουν (εάν έχουν αλλάξει), προσωπικά τους στοιχεία πχ διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κ.α. ή στοιχεία σχετικά με την εργασία τους πχ οργανική θέση, θέση υπηρεσίας (στην παραπάνω διεύθυνση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει: «Διαχείριση στοιχείων χρήστη» => «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων» και «Τροποποίηση στοιχείων εργασίας / ειδικότητας» και πρέπει να πατήσει το κουμπί «Ολοκλήρωση Ελέγχου», προκειμένου να καταγραφεί στο σύστημα η ολοκλήρωση του ελέγχου και να σταλεί κατάλληλα η Βεβαίωση Πιστοποίησής σας)

Για την είσοδό των εκπαιδευτικών στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία, πρέπει χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που ήδη έχουν στη διάθεσή τους από τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση β' επιπέδου. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών, είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος η λειτουργία «Ανάκτηση Κωδικών». Για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος σχετικά με την παραπάνω διαδικασία, λειτουργεί το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής ερωτήματος που είναι διαθέσιμο στον κόμβο του έργου (http://b-epipedo.cti.gr επιλέξτε: «Help Desk»). Σχετικά με τη παραλαβή των Βεβαιώσεων, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση τον Κόμβο Πληροφόρησης της Πράξης: http://b-epipedo.cti.gr μόλις οι βεβαιώσεις είναι διαθέσιμες.

Δείτε από εδώ τη σχετική ανακοίνωση.


Αξιοσημείωτο είναι ότι στο MIS υπάρχει σχετική ερώτηση: Διδάσκετε στην Α΄Γυμνασίου; Συμπληρώνοντας ΝΑΙ ίσως σημαίνει ότι οι επιμορφωθέντες θα μπορέσουν να αποκτήσουν και το περίφημο laptop για διδασκαλία στην Α΄Γυμνασίου; Κάτι είναι κι αυτό.


Από εδώ δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του laptop.


Στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Ψηφιακή Τάξη αναφέρονται και τα εξής:


"Η πρώτη ενότητα (την οποία καλείται να υλοποιήσει η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» αφορά στην παροχή προσωπικών φορητών Η/Υ στο σύνολο των μαθητών της Α’ Γυμνασίου της χώρας αλλά και στους καθηγητές που θα υλοποιήσουν τη σχετική διδασκαλία, καθώς και στην ενσωμάτωση του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού υλικού που έχουν αναπτυχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εκπαίδευσης των μαθητών. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η εξοικείωση των μαθητών και των καθηγητών με τη χρήση των Η/Υ κατά τη διδασκαλία, καθώς και η έναρξη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας σηματοδοτεί την επίτευξη της ωριμότητας των μαθητών και των καθηγητών που απαιτείται για την υλοποίηση των επιπλέον ενεργειών που συνιστούν τη δεύτερη ενότητα (την οποία καλείται να υλοποιήσει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥπΕΠΘ) της Δράσης, η οποία και περιλαμβάνει:

• προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών για τις σχολικές μονάδες,
• προμήθεια ειδικών ερμαρίων για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ των μαθητών,
• προμήθεια διαδραστικών πινάκων (interactive board) για τη Β’ Γυμνασίου
• ανάπτυξη και προσαρμογή επιπλέον ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails