Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ετοιμάζει το υπ. Παιδείας

Ενιαία ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα συλλογής του εκπαιδευτικού υλικού και των μετα‐δεδομένων (metadata) που το συνοδεύουν, ετοιμάζει το υπ. Παιδείας. Η πλατφόρμα θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργικές ανάγκες:

  • • Θα αποτελεί κεντρικό σημείο φιλοξενίας, εύκολης αναζήτησης, χρήσης και αξιοποίησης όλου του επίσημου εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικά εγχειρίδια μαθητή, καθηγητή, ασκήσεις, πολυμεσικό υλικό κλπ)
  • • Θα παρέχει σε κάθε σχολείο/εκπαιδευτικό τη δυνατότητα φιλοξενίας τοπικού εκπαιδευτικού υλικού και μηχανισμό συνεργασίας με τους μαθητές.
  • • Θα ενσωματώνει μηχανισμό υποστήριξης συνεργασιών για τον εμπλουτισμό του επίσημου εκπαιδευτικού υλικού
  • • Θα διασυνδέεται με το αποθετήριο ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται με το αντίστοιχο ΤΔΕ του ΕΑΙΤΥ
Η πλατφόρμα θα βασιστεί στην υπάρχουσα πλατφόρμα ανοικτού κώδικα/ελεύθερου λογισμικού Openeclass (www.openeclass.org) η οποία έχει αναπτυχθεί από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και η οποία χρησιμοποιείται στα περισσότερα ιδρύματα της Γ’ θμιας εκπαίδευσης αλλά και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (eclass.sch.gr). Οι αναλυτικές προσαρμογές και η προσθήκη επιπλέον απαιτούμενων χαρακτηριστικών στην πλατφόρμα θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη που εκπονείται με το αντίστοιχο ΤΔΕ του ΕΑΙΤΥ. Επιπλέον κατά τη φάση της υποστήριξης‐ λειτουργίας της πλατφόρμας θα λειτουργεί μηχανισμός συλλογής παρατηρήσεων/ απαιτήσεων των χρηστών με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη των δυνατοτήτων της πλατφόρμας..
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από το ΥΠΔΒΜΘ με ίδια μέσα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:
Περισσότερα: Esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails