Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης της πράξης:«Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Επιλέγω από τη σχετική εγκύκλιο που αναρτήθηκε στο Διαύγεια:
Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε:
1) τη σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση» των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το σχολικό έτος εφαρμογής 2010 ‐ 2011 και 
2) Τη σύσταση και συγκρότηση μιας (1) Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους μέχρι 23 Μαΐου 2011.

Περισσότερα για το «Θεσμό αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση» στη οικεία ιστοσελίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails