Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Έναρξη νέας περιόδου Επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου. Υποδοχή των νέων επιμορφούμενων συναδέλφων.

Με την έναρξη της Α΄ φάσης (στο ΕΣΠΑ πλέον) του επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» καλωσορίζω τους νέους επιμορφούμενους συναδέλφους.
Οι σχετικές συζητήσεις για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν περάσει στην εκπαιδευτική πράξη. Από το στάδιο της θεωρητικής προσέγγισης, του θεωρητικού σχεδιασμού προχωράμε στην εφαρμογή. Ήδη στα πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιακή τάξη» έγινε μια απόπειρα εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.
Πολλές οι επιφυλάξεις, οι ενστάσεις ακόμα και διαμαρτυρίες για τους όρους του όλου εγχειρήματος (ίσως η ισχυρότερη ότι δεν έλαβε τη μορφή πειραματικής εφαρμογής). Και όλες είναι απολύτως βάσιμες. Όλοι έχουμε μια πρώτη γεύση (ορισμένοι υποψιασμένοι είχαμε και…πρόγευση, μάλιστα ελαφρώς πικρή) για το τι στην πράξη αναμέναμε να γίνει.
Είναι όμως το όποιο αποτέλεσμα ικανό να αναιρέσει τις προοπτικές παραγωγής, συλλογής και διάχυσης της γνώσης με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Ίσως όμως τελικά το πιο ουσιώδες όφελος να είναι μόνο αυτό: Η διανομή του μαθητικού netbook στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου είναι η έμπρακτη αναγνώριση μιας γενικότερης κοινωνικής βούλησης που απορρέει από τη βεβαίωση ότι μια κοινωνία δυναμικά εξελισσόμενη έχει ανάγκη οι πολίτες της να κατανοούν και να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις μορφές τους.
Είναι πλέον κοινός τόπος πως οι νέες τεχνολογίες ρυθμίζουν τις ταχύτητες, την πολιτιστική ποιότητα, τους κοινωνικούς προσανατολισμούς, τις οικονομικές δυνατότητες κ.ά. των σύγχρονων κοινωνιών απογράφοντας ήδη τα πρώτα (σημαντικά) κοινωνικά παράγωγα.
Στους γενικότερους στόχους του επιμορφωτικού αυτού σεμιναρίου θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αρκετές πλευρές της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και των παραγώγων τους που - ας το πούμε προεισαγωγικά- εμφανίζονται ιανόμορφα.
Τελικά, αποβλέποντας στην καλλιέργεια του τρίπτυχου: γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις θα δώσουμε ένα νέο στίγμα στην πορεία δυναμικής διαμόρφωσης της διδακτικής μας ταυτότητας.

Καλή δύναμη (και υπομονή) στη νέα επιμορφωτική περίοδο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails