Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

E- φιλόλογοι: Προτάσεις για αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Ένα νέο κοινωνικό δίκτυο επικοινωνίας φιλολόγων δημιουργήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου. Φιλοδοξία του δικτύου είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό χώρο επικοινωνίας φιλολόγων που ενδιαφέρονται για τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη.

Επισκεφτείτε το E-φιλόλογοι

Αναδημοσιεύω από εκεί μια ανάρτησή μου με μερικές (απλές) ιδέες-προτάσεις για αξιοποίηση κάποιων μικροεφαρμογών ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.


Στα πλαίσια του κινήματος Whole Language (ολιστική αντίληψη για τη γλώσσα) και Process Writing ("το γράψιμο ως διαδικασία") προτείνετε κάποιες μικρο-εφαρμογές με χρήση του Word, του Power Point ή του διαδικτύου (π.χ. ιστολόγιο).

Μερικές προτάσεις:
1. Δώστε (σε ένα αρχείο Word) ένα διαλογικό κείμενο και ζητήστε από τους μαθητές να το μετατρέψουν σε αφηγηματικό (λ.χ.να ανακοινώσουν το περιεχόμενό του σε κάποιο φίλο τους). Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής "παρακολούθηση αλλαγών" (στο Word) συζητήστε τις επιλογές των μαθητών σας.

2. Δώστε το σχεδιάγραμμα ενός κειμένου θέσεων (κυρίως στο Λύκειο) και ζητήστε από τους μαθητές να το αναπτύξουν, αφού προηγουμένως στο Word έχετε ενεργοποιήσει την "παρακολούθηση αλλαγών". Εξετάστε τις διαφορετικές εκδοχές στην τάξη συγκρίνοντας τα κείμενα τόσο σε επίπεδο περιεχομένου (επαρκούς επιχειρηματολόγησης) όσο και έκφρασης-λεξιλογίου κλπ.

3. Δώστε ένα κείμενο μιας συγκεκριμένης κειμενικής ποικιλίας (μπορείτε να αξιοποιήσετε τη σχετική επιλογή από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και ζητήστε από τους μαθητές σας να την αλλάξουν.Συζητήστε κατόπιν την κάθε εκδοχή στην τάξη και με κάθε μαθητή τα κριτήρια αλλαγών (πάλι αξιοποιώντας την "παρακολούθηση αλλαγών").

4. Δώστε ένα κείμενο για περίληψη. Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν σε ένα αρχείο PPT τα στάδια μέχρι την περίληψη: λέξεις - κλειδιά > πλαγιότιτλοι > συνδεσμικά στοιχεία > λογική οργάνωση κειμένου.

5. Φτιάξτε ένα ιστολόγιο μαθήματος. Αναρτήστε ένα κείμενο - αφετηρία προβληματισμού (ένα "ζωντανό" κείμενο, είδηση, κριτική, ρεπορτάζ, περιγραφή κ.ά) και ζητήστε από τους μαθητές να το επεξεργαστούν, να το τροποποιήσουν, να το επεκτείνουν, να το σχολιάσουν, να αλλάξουν την οπτική γωνία του κ.ά. είτε με δική τους ανάρτηση είτε με σχόλια.

6. Σε ένα περιβάλλον wiki (και στα πλαίσια ενός project) δώστε ένα θέμα έρευνας στους μαθητές σας. Ελέγχοντας από το εργαλείο συμμετοχών τις αλλαγές του καθενός συζητήστε την πορεία διαμόρφωσης του κειμένου. Στη συνέχεια μεταξύ τους οι μαθητές να αξιολογήσουν τη σχέση πηγών - πορισμάτων, για να καταλήξετε σε ένα κοινώς αποδεκτό κείμενο.

7. Δείτε και μερικές προτάσεις στο Στέντορα.

Άλλες ιδέες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails