Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Προγραμματισμός Α/θμιας Εκπ/σης του ΠΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»


Ο Αντιπρόεδρος του ΠΙ καθηγητής κ. Η. Ματσαγγούρας υπέβαλε τον προγραμματισμό του τμήματος Α/θμιας Εκπ/σης του ΠΙ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ανάμεσα σε άλλα ο καθηγητής κ. Ματσαγγούρας επισημαίνει πως οι γλωσσικές δεξιότητες μάθησης θεωρούνται "αχίλλειος πτέρνα" του σχολείου μας. Η απόκτηση γνώσεων προϋποθέτει ποικίλες γλωσσικο‐γνωστικές ικανότητες μάθησης. [(«Αναγνωστικές ικανότητες κατανόησης κειμένων αποτελούν βάση απόκτησης γνώσεων, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης.» (Λισσαβόνα)]. Πρέπει γι’ αυτό να δοθεί έμφαση στο γλωσσικό εγγραμματισμό.

Επίσης τονίζεται ότι πρέπει να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση στους εξής στόχους (Λισσαβόνα 2000):

o Διαπαιδαγώγηση στο ρόλο του πολίτη: ρόλοι, δικαιώματα, ευθύνες, γνώσεις,

δεξιότητες, αξίες και στάσεις (Citizenship, πολιτειότητα).

o Πολιτισμός, Δια‐πολιτισμικότητα (Ευρωπαϊκή ταυτότητα, οικοδόμηση

υπερεθνικών ταυτοτήτων)

o Ξένες Γλώσσες

o Θετικές Επιστήμες

o
TΠΕ (σε διδασκαλία και οργάνωση είναι στοιχεία εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης).

o Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αειφορική ανάπτυξη.

Για αυτά βέβαια χρειάζεται επικαιροποίηση των Α.Π.

Αυτό που τώρα έχουμε είναι:

Χαμηλοί δείκτες στο διαγωνισμό PISA, υψηλοί δείκτες λειτουργικού αναλφαβητισμού,

Δια βίου μάθηση σε Ελλάδα 1,8%(ΕΕ 10,8%) στόχος ΕΕ 12,% στόχος Ελλάδας 6%. (κλπ…)

Και ενώ όλα αυτά ισχύουν, η Ελλάδα (όπως αναφέρει ο κ. Ματσαγγούρας) για 8 χρόνια ΔΕΝ έκανε τίποτα...

Παρατηρήστε (επί του προκειμένου) στον παρακάτω πίνακα τη θέση των ΤΠΕ.

Δείτε από εδώ όλο το αρχείο – εισήγηση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Δευτεροβάθμια;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails