Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά

Το in.gr υποστηρίζει σελίδα με τις ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά από το Ν. Βασιλάκο. Χαρακτηριστικές αποδελτιωμένες ειδήσεις:

Ρωμαίων μεσευωνύμων ὑπομονή Κερδαίνει Βερλουσκόνης, καίτοι οὑ κατισχύσας τοῦ Προνδίου ἐν δημοτικαῖς ψηφοφορίαις

Θαυμάσατε: τούς περιδρόμους κύνας

Ὑπόμνημα τοῦ μεταγλωττιστοῦ (καὶ οὐχὶ μεταφραστοῦ) ὅτι κοινὴ ἡ γλῶσσα ἡμῶν:Προσπάθεια ἀποδόσεως τῶν νεοελληνικῶν πραγμάτων ἀρχαιοελληνικῷ τῷ τρόπῳ τὲ καὶ τῇ φωνῇ. Εἴθε οἱ ἀναγινώσκοντες σοφώτεροι γένοιντο...

Εσείς μπορείτε "Ἡρακλέους ἀφεψήματος πίνοντος τῷ τρόπῳ" να παρακολουθείτε τις ειδήσεις και αν βρείτε καμιά κατάλληλη να τη δείχνετε στους μαθητές σας για ερμηνεία. Όχι, δε θα χρειάζεται να ζητήσετε αναλυτική σύνταξη και γραμματική ανάλυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails