Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Πληροφορική και Τεχνολογία: Εργαλείο στη μάθηση

Η Πληροφορική και η Τεχνολογία είναι ήδη μέσα στα σχολεία της ΕΕ. Ωστόσο, ο βαθμός αξιοποίησης τους ποικίλλει. Είτε λόγω της διαφοράς στην υποδομή -ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση με διαδίκτυο- είτε της διαφοράς στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης/ προγράμματα, στις μεθόδους διδασκαλίας και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ιστοσελίδα] αξιολογεί την κατάσταση και εκτιμά ότι η όλη κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η έκθεση με τίτλο "Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας για να στηρίξει την καινοτομία και τη δια βίου μάθηση για όλους" περιγράφει πώς έχει αναπτυχθεί η ηλεκτρονική μάθηση στα σχολεία της Ευρώπης από το 2000. [...]
Η δυναμικής της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας βοηθά να αναπτυχθεί η μαθησιακή συνέχεια ανάμεσα σε τυπική και άτυπη μάθηση και μάθηση στο χώρο της δουλειάς.
Η ανάγκη για απόκτηση της ικανότητας για χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφορικής είναι μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες που αναφέρεται σε Σύσταση Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή η ικανότητα θεωρείται απαραίτητη για κάθε πολίτη, που θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί, να χειρίζεται και να αξιοποιεί με επιτυχία τα νέα μέσα και εργαλεία στην γνώση και στη δημιουργία.
Η επιτυχής εκπαίδευση εξαρτάται πάρα πολύ από τη χρήση της Τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας με εμπιστοσύνη, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.
Η εισαγωγή αυτών των νέων εργαλείων να συνοδευτεί με πολιτικές για παιδαγωγικές αλλαγές, όπως αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βοηθήματα. Αλλά και οργανωτικές-τεχνολογικές αλλαγές κυρίως σε σχέση με υποδομή -αύξηση αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών -ο κάθε μαθητής/ εκπαιδευτικός να διαθέτει τον προσωπικό του υπολογιστή και να είναι σε θέση να το χειρίζεται- σύνδεση με διαδίκτυο, κ.ά.[...]
Η τελευταία απόφαση Κυβέρνησης Χριστόφια να επιχορηγήσει όλους τους μαθητές Β' Γυμνασίου για αγορά φορητού Υπολογιστή, είναι ένα σημαντικό μέτρο στη διαδικασία "εκδημοκρατισμού" της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μέσων που προσφέρονται για μάθηση. Η πρόσβαση σε όλους τους μαθητές -ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην ηλεκτρονική μάθηση, αποτελεί σημαντικό μέτρο για να επιτευχθεί ο στόχος για μια Παιδεία με τις ελάχιστες δυνατές διακρίσεις.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο από την (κυπρ. ) εφημ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails